ODZIEŻ

Cottover to marka certyfikowanej odzieży ekologicznej. Na każdym etapie produkcji, od surowców materiałowych po gotowy produkt, dba o środowisko minimalizując negatywne skutki produkcji, poprawę warunków pracy i walkę z ubóstwem.